MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Hoşgeldiniz

NEDEN GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK?

Genetik ve Biyomühendislik geniş ve hızla gelişen yeni bir mühendislik dalıdır. Modern mühendislik ile tıp ve biyoloji bilimleri arasında köprü oluşturmaktadır. Bu heyecan verici alan; mühendislik, fen bilimleri ve tıbbi bilimleri bir araya getirerek gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleri, aşı üretimi, yapay doku ve organ sistemleri, kişiye özgü ilaç tasarımı, transgenik bitki üretimi gibi birçok alanda kullanılan getirisi büyük teknolojileri geliştirmeyi ve yeni stratejiler yaratmayı amaçlamaktadır. Bu alanda lisans eğitimi alanlar iyi derecede genetik ve biyomühendislik uygulamaları bilgisine, kompleks verileri yorumlama ve analitik olarak ifade etme yeteneğine ve de aynı zamanda mühendislik bakış açısıyla biçimlendirilmiş geniş bir vizyona sahip olurlar. Bunlar sayesinde sadece biyoteknoloji endüstrisinde değil, analitik zekanın ve büyük resmi görebilme yeteneğinin gerektiği her alanda çalışabilirler. Bu yüzden bu zevkli bölümde okumak prestijli, heyecanlı ve çok yönlüdür ve bütün bunlar fen bilimlerini modern dünyaya uyarlamaya ilgisi olan genç ve vizyoner insanlar için tercih sebebidir.

5 SORUDA GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

Yeni yatırım alan oluşumlar içerisinde grafiklerde de görülebileceği üzere, biyoteknoloji şirketleri en üst sıralardadır. Ayrıca sadece 2018 yılının ilk iki ayında dahi 2013 yılının toplamının iki katından fazla yatırım almışlardır. Bu örnek göstermektedir ki, Genetik ve Biyomühendislik uygulamaları çok hızlı büyüyen ve geleceğe yön veren teknolojiler ve marketler yaratmaktadır. Bu oluşuma ise ivmelenmenin bu kadar yüksek olduğu bir anda girebilmek ise şüphesiz ki global başarılara imza atabilmek için çok önemli bir fırsattır. Ülkemizde de durum aynı şekildedir ve yine diğer bir grafik Genetik ve Biyomühendisliğin Türkiye’deki artan önemini açıkça ortaya koymaktadır. Buna paralel olarak gerek ilaç endüstrisinde gerekse biyoteknoloji alanında ülkemizde de birçok yeni iş tanımı ve imkanı ortaya çıkmıştır. Yurtdışına açılma anlamında ise Genetik ve Biyomühendislik diğer bilim kollarına göre oldukça kapsamlı akademik burs ve iş imkanlarına sahiptir. Mezunlar akademi, sanayi (sağlık ve ilaç, biyoteknoloji, tarım, gıda  vb. sektörlerde), klinik tıp  ve tanı merkezleri, ulusal ve uluslararası araştırma laboratuvarlarında araştırmacı olarak, kök hücre ve gen terapi laboratuvarları, adli tıp, tüp bebek merkezleri, AR-GE departmanları gibi çeşitli merkezlerde çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca biyomühendis oldukları için biyolojik materyallerin yer aldığı her iş alanında (biyogaz, fermentasyon ve gıda endüstrisi vb.) mühendis olarak yer alabilirler. Birçok Genetik ve Biyomühendislik mezunu belirli bir alanda uzmanlaşmak adına lisansüstü eğitimine devam etmeyi tercih etmektedir.

EĞİTİM SÜRECİ

Üniversitemizin lisans eğitim programı temel bilimleri tıbbi mühendislik bakış açısıyla birleştirecek ve mühendislik ilkelerinin medikal sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulanması merkezli eğitim ve araştırma programlarını içerecek nitelikte tasarlanmıştır. Multidisipliner bir eğitim programına sahip olan bölümümüz sahip olduğu gelişmiş düzeyde laboratuvarları ile ileri teknoloji ile eğitim olanakları sunmaktadır. Öğrencilere medikal, genetik ve biyolojik problemlere mühendis perspektifinden bakarak araştırmayı ve çözüm üretmeyi öğretmek amaçlanmaktadır. Eğitim programının ilk 2 yılında öğrenciler matematik, fizik, kimya ve moleküler biyoloji gibi temel bilimlerde eğitim almaktadırlar. Üçüncü sınıftan itibaren ise, Genetik ve Biyomühendislik alanı ile ilgili derslerde ise teorik bilgilerin laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilmesine ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmasına ağırlık verilmektedir. Eğitim aynı zamanda elektronik ve makine mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, doku bilimi, kimya ve biyoloji bilimlerini de içerisinde barındırır.  Yurt dışında eğitim görmüş akademik kadromuzun vizyonu ile öğrencilerimiz gen mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, temel biyomühendislik, mikrobiyal biyoteknoloji, rejeneratif tıp, moleküler biyoloji, biyoinformatik, immünoloji ve epigenetik, protein kimyası, kanser biyolojisi ve kök hücre biyolojisi gibi spesifik alanlara odaklanmaktadır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ VE STAJLAR

Üniversitemizdeki eğitim boyunca lisans öğrencilerine aktif olarak araştırma ve inovasyon ortamına katılabilme olanağı sağlanmaktadır. Bu bağlamda, öğretim programının içerisinde bulunan laboratuvar uygulamalarının yanısıra,  eğitimin son yılında öğrenciler iki dönem boyunca danışman öğretim üyelerinin de yardımlarıyla mezuniyet projesi yapmaktadırlar ve laboratuvar ortamında bulunmaktadırlar. Ayrıca üstün başarı gösteren öğrenciler iki ve üçüncü sınıflarda da üniversitemiz akademik kadrosunun yürüttüğü uluslararası projelere dahil olabilmektedirler. Bununla birlikte öğrencilerimiz henüz birinci sınıf yaz döneminden başlayarak stajlar yapmaktadırlar. Basamaklandırma yöntemi ile üçüncü sınıfa geldiklerinde ise son stajlarını genelde yurtdışında önemli kurumlarda yapmaktadırlar. Genetik ve Biyomühendislik bölümü geçtiğimiz yıl Erasmus stajları konusunda üniversitemizdeki en başarılı bölüm olmuştur ve öğrencilerimiz yurtdışında stajlarını yapmışlardır. Bu konuda öğrencilere yurt dışı deneyimi güçlü akademik kadromuz yol göstermişlerdir.

Öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi, Imperial College London ve King's College London gibi uluslararası akademik kuruluşlardan ve de ilaç devi Novartis gibi kurumlardan stajlara kabul almışlardır

MEZUNLARIMIZ

2020 yılında ilk mezunlarını veren IEU Genetik ve Biyomühendislik bölümünün başarısını Hürriyet gazatesinde yayınlanan bir haberimizle örneklendirebiliriz:

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Genetik ve Biyomühendislik vizyonu ve iş alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak için öğretim üyemizin sunumuyla aşağıdaki videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ediyoruz:


FAKÜLTE ÜYELERİMİZ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar
Kanser kök hücreleri ve ilaç direnci
Post doktora: Pennsylvania Üniversitesi, A.B.D.
Doktora: Delaware Üniversitesi, A.B.D.
Lisans: Sabancı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Yandım
Kanser, yaşlanma, genomik ve biyoinformatik
Post doktora: Institute of Cancer Research, İngiltere
Doktora: Imperial College London, İngiltere
Lisans: Bilkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emir Bozkurt
Kanser biyolojisi, hücre ölümü
Post doktora: Royal College of Surgeons, İrlanda
Doktora: Celal Bayar Üniversitesi
Lisans:Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Işınay Yüzay
Polimer bilimi ve nanoteknoloji
Post doktora: Michigan State Üniversitesi, A.B.D.
Doktora: Michigan State Üniversitesi, A.B.D.
Lisans: Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine Güngörmüşler
Biyosistemler ve biyoproses teknolojisi
Post doktora: Manitoba Üniversitesi, Kanada
Doktora: Ege Üniversitesi
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gördesli Duatepe
Nano-biyoteknoloji ve biyofilmler
Doktora: Washington State Üniversitesi, A.B.D.
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Kiraz
Kanserde ilaç direnci
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Lisans: İstanbul Üniversitesi

BÖLÜMDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Burçak Alp
Doku mühendisliği ve biyomalzemeler
Post doktora: University College London, İngiltere
Doktora: Manchester Üniversitesi, İngiltere
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Günnur Güler
Moleküler biyofizik ve protein yapıları
Post doktora: Ege Üniversitesi
Doktora: Frankfurt Goethe Üniversitesi, Almanya
Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Osman Doluca
Alternatif DNA yapıları
Post doktora: RTA Laboratuvarları
Doktora: Massey Üniversitesi, Yeni Zelanda
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi