Genetik ve Biyomühendislik Hakkında

Genetik ve Biyomühendislik geniş bir disiplin olmakla beraber mühendislik ilkelerinin ve yöntemlerinin tıp ve biyolojide karşılaşılan problemlere uygulanması olarak tanımlanabilir. Günümüzde Genetik ve Biyomühendislik; mühendislik, fen bilimleri ve tıbbi bilimleri bir araya getirerek gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleri, aşı üretimi, yapay doku ve organ sistemleri, kişiye özgü ilaç tasarımı, transgenik bitki üretimi gibi birçok alanda kullanılacak teknolojileri geliştirmeyi ve yeni teknolojiler yaratmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik lisans eğitim programımız temel bilimleri tıbbi mühendislik bakış açısıyla birleştirecek ve mühendislik ilkelerinin tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulanması merkezli eğitim ve araştırma programlarını içerecek nitelikte tasarlanmıştır.

Bu bakımdan İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik eğitimi hem biyoloji, matematik ve kimya gibi temel bilimlerde sağlam bir altyapı oluşturmayı; hem de tasarım, ölçüm ve modelleme gibi mühendislik yetilerini kazandırmayı hedefler. Genetik ve Biyomühendislik programının ilk 2 yılında öğrenciler matematik, fizik, kimya ve moleküler biyoloji gibi temel bilimlerde eğitim almaktadırlar. Üçüncü sınıftan itibaren, genetik ve biyomühendislik alanı ile ilgili derslerde ise teorik bilgilerin laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilmesine ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmasına önem verilmektedir. Dolayısıyla, biyolojik sistem ve süreçlerle ilgili yeni teknolojilerin tasarlanması ve bu teknolojilerin tıp, tarım, çevre, gıda gibi alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi programın ana amaçları arasındadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümümüz yurt dışında eğitim görmüş akademik kadrosu ile öğrencilerimize temel araştırmanın sanayiye aktarılan bilgiye dönüştürüleceği bir eğitim sunmaktadır.