Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Staj

İEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ STAJ REHBERİ

Başvuru süreci ve genel bilgiler

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim programında mezuniyet koşulu olarak en az 20 iş günü zorunlu staj bulunmaktadır. Öğrenciler zorunlu stajlarını 2. sınıfın yaz tatilinde, 3. sınıfın kış ya da yaz tatillerinde ya da 4. Sınıfın kış tatilinde yapabilirler. Stajın tamamı ya da bir kısmı dönem içerisinde dersler devam ederken yapılamaz. Bölümümüz zorunlu staja ek olarak gönüllü staj başvurularını da desteklemektedir. Gönüllü staj başvurusu da zorunlu staj ile aynı şekilde yapılmaktadır.  Stajlara en az %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır, aksi takdirde staj geçersiz sayılacaktır. Hem gönüllü stajlarda hem de zorunlu stajlarda en az 20 gün kuralı geçerlidir; ancak öğrenci ve staj yapılan kurum açısından uygunsa ve öğrencinin derslerinin olduğu döneme sarkmadığı sürece 20 günden fazla da (misal 30, 40 ya da 60 gün gibi) staj yapılması mümkündür. 20 günün altındaki başvurular ise özel bir neden olmadığı sürece değerlendirilmemektedir. Bir öğrenci IEU'daki eğitim hayatı boyunca birden fazla sayıda (2,3,4 vs) staj yapabilir ancak yalnızca bir tek stajını "zorunlu" olarak saydırabilir. Zorunlu staj olarak komisyon değerlendirmesine sunmaya ya da değerlendirmeye aldırmamaya kendisi staj sonunda karar verebilir. Aşağıda verilen stajın sonuçlandırması ile ilgili prosedürlerin belirlenen zaman diliminde tamamlanmaması halinde öğrencinin stajı "gönüllü" sayılacaktır. 

Staj bulmak için öğrencinin CV ve niyet mektubu hazırlayarak ve aşağıda verilen "staj kapsamı" hususlarını dikkate alarak, ilgili yerlere bireysel olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Öğrenci staj programı olan kurumlara başvurabileceği gibi, bireysel olarak ilgilerini çeken projelerin yöneticilerine vs. de e-posta ile yazabilirler. Staj yurtdışında olursa öğrenci Erasmus+ staj programından yararlanabilir. 

İlgili kuruluşlardan staj kabulu aldıktan sonra,  staj sürecini başlatmadan önce üniversitemizin ilgili web sayfası dikkatlice okunmalıdır:

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/staj-basvurusunda-yapilmasi-gerekenler

Bu linkten gerekli formlar indirilip doldurulmalı ve belgeler hazırlanmalıdır.  Başvuru staj başlamadan en az 2 hafta önce tamamlanmış olmalıdır. Staj başvuru formu dikkatlice doldurulduktan sonra staj yapılacak yerin staj sorumlusuna/müdürüne vs. imzalatılmalıdır. Ardından bu form pdf formatında taratılarak, staj uygunluğu almak için ilk önce Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Yandım’ a e-posta (cihangir.yandim@ieu.edu.tr) ile gönderilmelidir. Staj ile ilgili her türlü yazışma öğrenci tarafından “@std.ieu.edu.tr” uzantılı üniversite e-posta hesabı kullanılarak yapılmalıdır, aksi takdirde dikkate alınmayacaktır. Fotoğrafı çekilmiş, ya da PDF formatında olmayan formlar kabul edilmeyecektir. Yalnızca profesyonel taranmış dokümanlar kabul edilecektir.  PDF formatındaki form dosyasının isminde adınız yer almalıdır, örnek: FYilmaz_StajBasvuruFormu.pdf.

Staj formunu gönderirken, e-posta içeriği dilekçe şeklinde aşağıda verilen formatta olmalıdır:

"İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Staj Komisyonuna

Üniversitemizin ......(öğrenci no).......  numaralı Genetik ve Biyomühendislik öğrencisi olarak, zorunlu (ya da gönüllü – ikisinden biri yazılacak) stajımı .....(tarih)....... ile ......(tarih)....... tarihleri arasında  ......................(kurum adı)........................................ adlı kurumda ........................................... departmanında (ya da laboratuvarında) yapmak istiyorum. Staj kapsamında çalışacaklarım .........(konu isimleri).........konularını kapsamaktadır. Bu anlamda bölümümüzün .......(GBE kodlu dersler)................... kodlu derslerinde öğrendiğim ya da öğreneceğim bilgilerin pratiğini deneyimleyeceğime inanıyorum. Staj başvuru formum eklidir.

Staj başvurumu değerlendirmelerinize sunarım. "

Stajınızın uygunluğu, değerlendirildikten sonra size bölümümüzün staj komisyonu tarafından e-posta ile bildirilecektir. Uygun bulunması halinde formunuz onaylı olarak size geri gönderilecektir. Hiçbir staj sürecinde bölümümüzce ıslak imza atılmayacaktır, onay süreci e-posta ile işleyecektir. Yalnızca stajın yapılacağı kurum tarafından ıslak imza ve kaşe gerekmektedir. Staj uygunluğu tarafınıza bildirildikten sonra, yukarıdaki linkte istenen diğer bütün belgeleri de (müstehaklık belgesi vb)  onaylı staj kabul formunuzla birlikte staj@ieu.edu.tr adresine resmi bir talep şeklinde yazılmış e-posta içeriğiyle göndermeniz gerekmektedir. Bu e-posta adresine (staj@ieu.edu.tr) onaylı form ve istenen diğer belgeler e-posta içerik kısmına yazılmış talep ile birlikte gönderildikten sonra staj başvuru süreci tamamlanmış olacaktır. Staja başlandığı gün e-devlet üzerinden sigorta girişinin kontrol edilmesi önemlidir.

Staj kapsamı:

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri zorunlu stajlarını Genetik, biyomühendislik, biyoteknoloji, biyoinformatik, yaşam bilimleri ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren özel sektör firmalarının laboratuvar, AR-GE, üretim vb. departmanlarında ve üniversite laboratuvarları gibi araştırma kurumlarında yapabilmektedirler. Pazarlama ve satış gibi birimlerde konumlandırılmış ya da bu konulara odaklı yapılması öngörülen staj başvuruları zorunlu staj kapsamında kabul edilmeyecektir. Yalnızca bölümümüze spesifik olan BÜTÜN GBE KODLU DERSLER ve de BME301, BME307, BME310, BME311, BME315, BME408, BME413, BME420, BME425 ve MED260 kodlu derslerle bağlantılı stajlar kabul edilecektir. Gönüllü stajlarda ise "Genetik ve Biyomühendislik" konularıyla ilgili kuruluşlarda pazarlama/satış vb departmanlarda yapılan stajların başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir. Her koşulda stajın uygunluğuna staj komisyonu karar verecektir.

Staj raporu ve staj günlüğü hazırlanması:

Yalnızca zorunlu stajlar için staj raporu ve günlüğü hazırlanmalıdır. Gönüllü stajlar için gerekmemektedir. Staj raporu kapak sayfası, içindekiler, özet, rapor ana metni ve varsa eklerden oluşmaktadır. Rapor ana metni, staj raporunda cevaplanacak soruların cevaplarına ek olarak, her bir iş günü için bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılan staj günlüğünden oluşmalıdır. Staj raporunun dili yalnızca İngilizcedir. Staj raporunda aşağıda verilen soruların cevaplarından sonra mutlaka detaylı staj günlüğü (Internship Diary) eklenmelidir. Burada yapılan çalışmaların rasyoneli, varsa hipotezi ve mantığı literatür bilgisiyle ve referanslarla birlikte verilmelidir. Referanslandırmada "Cell" dergisinin referanslandırma sistemi kullanılmalıdır. Öğrenci literatür/rasyonel/motivasyon/hipotez  açıklamalarını staj günlerine dağıtabileceği gibi isterse ayrı bir bölüm halinde staj güncesi öncesinde sunabilir. Ayrıca yapılan çalışmalara dair şekiller, figürler ve tablolar yer almalıdır. Eğer çıkan sonuçların paylaşılması staj yapılan yer tarafından uygun bulunmuyorsa, çalışılan moleküller ya da genler, isim verilmeden "X" ibaresiyle yer alabilir. Cihaz fotoğrafları ya da öğrencinin çalışırken kendini çektiği fotoğraflar ancak destekleyici olabilir. Mutlaka analiz sonuçlarına yer verilmelidir. Örnek vermek gerekirse, hücrelerin mikroskopta analiz edilmiş görüntüsü, PCR analiz sonuçları, Western blot görüntüsü, HPLC sonuçları vs. Analizin nasıl yapıldığına dair matematiksel bilgi de mutlaka sunulmalıdır. Sunulan her analiz sonucundan sonra, sonuç tartışılmalıdır. Staj raporunun her sayfası staj yetkilisince ıslak imza ile onaylanmalıdır. Ardından rapor profesyonel olarak taranarak PDF formatında dosya adında öğrencinin ismi yer alacak şekilde kaydedilmeli ve staj komisyonuna bu şekilde e-posta ile gönderilmelidir (detayları aşağıda, en son kısımda verilmiştir). Fotoğrafı çekilmiş raporlar kabul edilmeyecektir, yalnızca profesyonel olarak taranan raporlar kabul edilecektir. Bu kriterlere uymayan raporlar kabul edilmeyecektir.

Staj Raporunda Cevaplanacak Sorular

QUESTION 1- Give the following information about the institution you performed your internship.

(2 pages at most):

  1. Name and address of the institution
  2. Its field of activity
  3. Sort history of the institution that introduces the development of the institution
  4. Upper institution it is affiliated to (if any) and existing facilities
  5. Number of employees in the institution and their classification according to their qualities (worker, technician, engineer, administrative personnel, etc.)
  6. For manufacturer enterprises: produced goods, production capacity, basic raw materials, material supply methods, annual production amounts and target markets. For research institutions specify ongoing and finished projects, publications, patents, etc.
  7. For service enterprises: services presented, service capacity, basic inputs, and target markets.

QUESTION 2- By drawing the organizational chart of the institution; please state which units fulfill production/service and general business administration functions, relations, authority, and responsibilities between the departments. The organizational chart can be requested from the internship supervisors of the institution where the internship is held, or it can be prepared by the interns using their observations and acquired knowledge.

QUESTION 3- Did you have a chance to use your foreign language during your internship? What was this foreign language? Please answer in Yes/No format and specify which languages you used. Explain your answer.

QUESTION 4- State your ideas and suggestions that could increase efficiency in the processes of production and service at the institution you did the internship.

QUESTION 5- Please list the duties you performed throughout your internship and explain what you did about these duties. Give a list of tasks and brief explanations on your role(s) for each task.

QUESTION 6- What kind of applications you saw about the theoretical knowledge you gained? Specify openly. Give examples.

QUESTION 7- Please tell what this internship gave to you in one paragraph.

INTERNSHIP DIARY

At the end of the internship report, you should provide your internship diary. Prepare an internship diary that consists of 1 page at most for each and every working day of your internship. Make sure the internship diary is written in an academic format and that each day is given with dates. Attach visuals (pictures, diagrams, tables, graphs, etc.) when needed but make sure they are prepared to suit the report format and to serve content.

Stajın sonuçlandırılması (yalnızca zorunlu stajlar için):

Staj sonrası bütün belgeler e-posta ile iletilecektir ve elden bir belge kabul edilmeyecektir. Ancak öğrencilerin orjinal belgeleri kendi arşivlerinde saklamaları önerilmektedir. Staj bitiminden sonra en geç 10 iş günü içerisinde hem staj raporu ve günlüğü, hem de “Staj Yeri Değerlendirme Formu” (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar),  Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Yandım’a (cihangir.yandim@ieu.edu.tr) öğrencinin "std.ieu.edu.tr" uzantılı e-postası üzerinden iletilir. Eğer dosyalar sisteme çok büyük gelirse, hazırlanan e-mail içeriğine Dropbox ya da Drive linkleri eklenebilir ve bu şekilde karşı tarafın indirebilmesi sağlanabilir. Belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Staj Komisyonu gerekli gördüğü kısımların tekrar yazılmasını isteyebilir.

Ek olarak “Stajyer Değerlendirme Formu” staj bitiminden sonra yine en geç 10 iş günü içerisinde çalışılan kurumun yetkilisi tarafından staj komisyonumuza bizzat iletmelidir. Stajyer öğrenci güncel stajyer değerlendirme formunu (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar) staj yaptığı kurumdaki yetkilisine iletmekle sorumludur. Staj bitimini takiben kurumdaki yetkili kişilerce doldurulan bu form söz konusu yetkili kişilerin kurumsal e-posta adresinden Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Yandım’a (cihangir.yandim@ieu.edu.tr) e-posta ile bizzat gönderilir. Yalnızca kurumsal e-posta hesaplarından gelen stajyer değerlendirme formları dikkate alınacaktır. Normal posta ile ya da elden teslim edilen stajyer değerlendirme formları kabul edilmeyecektir. Stajyer değerlendirme formu staj yetkilisinin kurumsal e-posta hesabından direkt olarak iletildiği takdirde, ayrıca ıslak olarak imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Stajyer öğrenci, yetkili kişi tarafından doldurulan Stajyer Değerlendirme Formunun içeriğini görmemelidir. 

Staj değerlendirme sonucunuz staj komisyonunca tarafınıza bildirilecek olup, bir sonraki not döneminde not girişiniz yapılacaktır. Yazın yapılan stajların sonuçlarının sisteme yansıması stajı takibenki güz dönemi sonuna kadar sürebilmektedir. Aynı şekilde kış tatilinde yapılan stajların da sisteme yansıması bahar dönemi sonuna kadar olabilmektedir.

Gönüllü stajlar için staj bitimini takiben herhangi bir belge hazırlanması ya da gönderilmesi gerekmemektedir. 


Öğrencilerimizin staja kabul edildikleri yerler arasında yurt içi ve yurt dışından önde gelen üniversiteler ve araştırma kurumları ile özel sektör firmaları bulunmaktadır:

Imperial College London (İngiltere)
University of Cambridge (İngiltere)
University of Heidelberg (Almanya)
Royal College of Surgeons (İrlanda)
Uppsala University (İsveç)
University of Leipzig (Almanya)
German Center for Neurodegenerative Diseases, DZNE (Almanya)
University of Dresden (Almanya)
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, iBG
Novartis
SolarBiotec

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.