Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
GBE 100 Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
FE 251 Termodinamik 2 2 3 5
GBE 201 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 3 6
MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
GBE 202 Biyomühendisliğin Temelleri 2 2 3 5
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 301 Biyomalzeme 2 2 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
GBE 303 Biyotransport Olayları 3 0 3 6
GBE 305 Protein Kimyası 2 2 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 304 Biyomekanik 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
GBE 306 Genetik Mühendisliği Teknikleri 3 2 4 6
GBE 308 Kanser Biyolojisi ve Genetiği 2 2 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FENG 497 On kosul Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
GBE 401 Hücre ve Doku Mühendisliği 2 4 4 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 402 Klinik Mühendisliği 2 2 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
FENG 498 On kosul Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 210 Tıbbi Cihaz ve Ürün Temelleri 2 2 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
BME 310 On kosul Biyoenformatiğe Giriş 2 2 3 5
BME 405 Biyomedikal Optik 2 2 3 5
BME 407 Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri 3 0 3 5
BME 408 Biyomedikal Polimer Teknolojileri 3 0 3 5
BME 410 Biyomedikal Sistem Tasarımı 2 2 3 5
BME 420 On kosul PCR-tabanlı Moleküler Tanı 2 2 3 6
CE 405 Biyoenformatik için Programlama 3 0 3 5
CE 407 Bulut Bilişim Temelleri 3 0 3 5
CE 476 Müzik ve Bilgisayar 3 0 3 5
EEE 211 Mühendisler için Hesaplamalı Programlama 2 2 3 4
FE 260 On kosul Organik Kimya 2 2 3 5
FE 332 Biyokimya 3 0 3 5
FE 350 On kosul Fermantasyon Teknolojisi 3 0 3 5
FE 410 Araştırma ve Geliştirme Projeleri 2 2 3 5
FE 414 Gıda Mühendisliği Ekonomisi 3 0 3 5
FE 430 Gıdalarda Raf Ömrü 3 0 3 5
FE 440 Ambalaj Malzemelerinde Geri Dönüşüm 2 2 3 5
FE 450 Gıda Ambalaj Malzemeleri 2 2 3 5
GBE 304 Genetik ve Biyomühendislikte Güncel Konular 3 0 3 5
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 310 Kök Hücreler 3 0 3 5
GBE 402 Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp 3 0 3 6
GBE 403 Hücre Kültürü Teknikleri 2 2 3 6
GBE 404 Gelişim Biyolojisi 3 0 3 5
GBE 405 Transgenik Organizmalar 3 0 3 6
GBE 406 Epigenetik Mekanizmalar 2 2 3 6
GBE 407 Genomik ve Proteomik 2 2 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 207 Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MED 220 Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri 3 0 3 5
MME 460 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 2 2 3 5
SE 204 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 5
SE 309 On kosul Programlama Dilleri Kavramları 2 2 3 8
SE 320 Bilgisayar Oyunlarına Giriş 3 0 3 5
SE 350 Oyun Tasarımı 3 0 3 5
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir. 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler; 


               - 8 adet teknik seçmeli olarak alınacaktır (ELEC 003, ELEC 005, ELEC 006 ve ELEC 007, ELEC 008, ELEC 009, ELEC 010 ve ELEC 011)


               - 4 adet serbest seçmeli ders şeklinde alınmalıdır (ELEC 001, ELEC 002, ELEC 004 ve ELEC 012).

 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 


               - 2 adedi "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından, (Planda yer alan CHEM 100 ve PHYS 100 dersleri bu kapsamdadır.)


               - 3 adedi "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından, (Planda yer alan MATH 153, MATH 154 ve SE 113 dersleri bu kapsamdadır.)


               - 2 adedi "Sosyal Bilim alanından (B ve C  alanlarından birer adet),  


               - 1 adedi "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,


               - 2 adedi "Girişimcilik" alanından (FENG 497 ve FENG 498) alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı