Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
FENG 101 Mühendislik Kültürünün Temelleri 2 0 2 4
GBE 100 Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 3 6
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
FENG 102 Mühendisliğe Giriş 2 0 2 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GBE 206 Genetik 2 2 3 5
GBE 220 Biyokimya 2 2 3 5
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
MATH 250 On kosul Mühendisler İçin Doğrusal Cebir 3 0 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 210 Mühendisler için Teknik İngilizce 3 0 3 4
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
GBE 208 On kosul Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 2 3 5
GBE 210 Biyomühendislik Termodinamiği ve Kinetiği 2 2 3 5
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
GBE 303 Biyotransport Olayları 3 0 3 6
GBE 309 On kosul Genetik Mühendisliği Teknikleri 3 2 4 6
GBE 315 Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji 2 2 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 312 Biyomalzeme 2 2 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
GBE 308 On kosul Kanser Biyolojisi ve Genetiği 2 2 3 5
GBE 312 On kosul Hücre ve Doku Mühendisliği 2 4 4 6
GBE 314 Biyoproses Mühendisliği 2 2 3 5
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
FENG 497 On kosul Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri 2 2 3 6
GBEST 400 Mühendislik Stajı 0 0 0 5
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
FENG 498 On kosul Mühendislik Bitirme Projesi 0 6 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 302 Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular 3 0 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
BME 308 Tıbbi Bilişim 3 0 3 5
BME 310 On kosul Biyoenformatiğe Giriş 2 2 3 5
BME 311 On kosul Hesaplamalı Biyoinformatik 2 2 3 6
BME 315 On kosul Moleküler Biyofizik 3 0 3 5
BME 403 Biyomedikal İşaret İşleme 2 2 3 5
BME 404 Biyomedikal Görüntü İşleme 2 2 3 5
BME 405 Biyomedikal Optik 2 2 3 5
BME 406 Robotik ve Biyomekanik 3 0 3 5
BME 407 Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri 3 0 3 5
BME 408 Biyomedikal Polimer Teknolojileri 3 0 3 5
BME 410 Biyomedikal Sistem Tasarımı 2 2 3 5
BME 411 Radyasyon Fiziği 3 0 3 5
BME 413 Biyonanoteknoloji 3 0 3 5
BME 414 Nanoteknolojide Karakterizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
BME 420 PCR-tabanlı Moleküler Tanı 2 2 3 5
BME 425 Biyoistatistik 2 2 3 6
BME 436 Tıbbi Cihaz Politikaları ve Yönetmelikleri 3 0 3 5
CE 405 Biyoenformatik için Programlama 3 0 3 5
CE 476 Müzik ve Bilgisayarlar 3 0 3 5
FE 260 On kosul Organik Kimya 2 2 3 5
FE 350 On kosul Fermantasyon Teknolojisi 3 0 3 5
FE 410 Araştırma ve Geliştirme Projeleri 2 2 3 5
FE 414 Gıda Mühendisliği Ekonomisi 3 0 3 5
FE 430 Gıdalarda Raf Ömrü 3 0 3 5
FE 440 Ambalaj Malzemelerinde Geri Dönüşüm 2 2 3 5
FE 450 Gıda Ambalaj Malzemeleri 2 2 3 5
GBE 304 Genetik ve Biyomühendislikte Güncel Konular 3 0 3 5
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 310 Kök Hücreler 3 0 3 5
GBE 330 Nobel Ödülü Kazanmış Bilimsel Çalışmalar 3 0 3 5
GBE 340 Hücre Ölüm Mekanizmaları 3 0 3 5
GBE 350 Bilimsel Araştırmalarda Etik 3 0 3 5
GBE 355 Mikrobiyal Biyofilmler 3 0 3 5
GBE 360 Hücrede Sinyal İletimi 3 0 3 5
GBE 370 Moleküler İmmünoloji 3 0 3 6
GBE 402 Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp 2 2 3 6
GBE 403 Hücre Kültürü Teknikleri 2 2 3 6
GBE 404 Gelişim Biyolojisi 3 0 3 5
GBE 405 Transgenik Organizmalar 3 0 3 5
GBE 406 On kosul Gen Kontrolü ve Epigenetik 2 2 3 6
GBE 407 Genomik ve Proteomik 2 2 3 6
GBE 411 On kosul Biyomühendislikte Tasarım ve Analiz 2 2 3 5
GBE 412 On kosul Biyoenerji 3 0 3 5
GBE 430 Biyoteknolojide Girişimcilik 3 0 3 5
GBE 440 Gen Terapisi 3 0 3 5
GBE 450 İlaç Geliştirme ve Ruhsatlandırma 3 0 3 5
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MED 220 Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri 3 0 3 5
MED 260 Bağışıklık Bilimine Giriş 3 0 3 4
MED 310 İmmünoloji ve Kansere Güncel Bakış 3 0 3 5
SE 204 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 5
SE 320 Bilgisayar Oyunlarına Giriş 3 0 3 5
SE 350 Oyun Tasarımı 3 0 3 5
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir. 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet TEKNİK seçmeli ders almakla yükümlüdür. Teknik Seçmeli ders Teknik Seçmeli Dersler Listesinde bulunan derslerden alınmaldır. Bu listede bulunmayan dersler teknik seçmeli olarak kabul edilemez.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;

- 1 adedi Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim alanından
- 1 adedi Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri alanından
- 1 adedi Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler alanından
   alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.