Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Sıkça Sorulan Sorular

Genetik ve Biyomühendislik


Günümüzde birçok bilim alanının iç içe geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak  bu multidisipliner işbirliğinin belki de en net gözlemlendiği alan genetik ve biyomühendisliktir. DNA’nın ihtiva ettiği  milyonlarca kombinasyondan oluşan kod kanser gibi hastalıklarda farklılık göstermektedir. Bunu anlayabilmek için ileri matematiksel yöntemler ve olasılık analizleri gerekmektedir. Oluşturulan algoritmalar ise yazılım mühendisliği uygulamalarıyla hayata gecirilmektedir. İlaç ya da biyomühendislik yöntemleri geliştirilirken bu yöntemlerden faydalanılmaktadır. Ayrıca biyoloji ve kimya biliminin birbirinden yoğun olarak beslendiği tartışılmazdır. Dolayısıyla genetik ve biyoloji bilgilerinin biyomühendislik uygulamalarıyla aktarımı ancak birçok bilim kolunun birleşimiyle mümkün olmaktadır.  Başarılı biyomühendislerin bu multidisipliner tabana oturtulmuş bilgi ve yetenek spektrumuna sahip olması beklenmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik ders programında ileri düzeyde matematik , fizik ve kimya eğitiminin yanı sıra bilgisayar programlama dersleri de bulunmaktadır. Temel mühendislik yeteneklerinin gelişmesini sağlayan bu derslerde fakültenin diğer mühendislik bölümleriyle aynı seviyede eğitim verilmektedir ve zorluk derecesi bütün bölümlerde aynıdır. Bölümün kendi derslerinde ise temel genetik ve moleküler biyoloji dersleriyle birlikte uygulama ağırlıklı dersler mevcuttur. Biyomühendislikte laboratuvar uygulamalarının teorik ve pratik bilgisi ağır basmaktadır.

Eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, kimya ve programlamaya giriş gibi temel dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise biyoteknoloji, biyomühendislik ağırlıklı bir eğitim programına geçilmektedir. Mikrobiyal biyoteknoloji, Biyomühendisliğin Temelleri, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Biyomalzemeler, Protein Kimyası, Kanser Biyolojisi ve Genetiği ve son olarak Hücre ve Doku Mühendisliği gibi dersler örnek olarak gösterilebilir. Derste öğrenilen teknikler laboratuvar ortamında pekiştirilerek öğrencilerin ıslak laboratuvar deneyimi de geliştirilecektir. Bölümümüzde ayrıca öğrencinin ilgi alanına göre seçebileceği Biyomedikal Sistem Dizaynı, Kök Hücre, Biyosensörler, Genomik ve Proteomik gibi geniş bir yelpazede teknik seçmeli ders olanakları bulunmaktadır. Ayrıca bazı öğrencilerimize lisans eğitimleri sürecinde bölümümüz fakülte üyelerinin TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası kurumlardan destekli araştırma projelerinde çalışma olanağı da sağlanmaktadır. 

Hayatın olduğu her ortam biyomühendisliğin ilgi alanına girer: tıp, genetik, gıda ve tarım gibi. İEU’daki eğitim programımız ile Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğrencilerinin yeni bilgi edinmeye, araştırmaya ve kendini geliştirme açık,  bilinmeyeni merak eden, okuduklarını sorgulayan mühendisler olması amaçlanmaktadır. Bunlardan bazıları zamanla kazanılacak meziyetlerdir. Öğrencilerin bir soruyu parçalar halinde inceleyebilecek, dikkatli, sabırlı ve kendini yenilemeye açık insanlar olmaları bu eğitimin kalitesini arttıracaktır.

Lisede aldığınız fen bilimleri derslerini başarıyla tamamladıysanız, öğrenmeye, araştırmaya açık, çok okuyan bireyler olmanız üniversite hayatınıza başlarken en önemli kriterlerden bazılarıdır. Genetik ve Biyomühendislik eğitimi için de olmazsa olmazdır. Bunların üstüne genetik veya biyomühendislik alanlarında bilgili olmanız eminiz okul hayatınıza pozitif katkı yapacaktır.

Öncelikle öğretim programında alacağınız dersler kendinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Derslerin büyük bir kısmı Genetik ve Biyomühendislik alanlarında, mesleğinizin inceliklerini size öğretirken, farklı alanlardan alacağınız dersler de global bir dünya vatandaşı olmanıza, dünyayı farklı bir pencereden görmenize yardımcı olacaktır. Dilerseniz seçmeli dersleriniz yan dal veya çift anadal yapmanıza da imkan verebilir.

Öğretim programındaki laboratuvar çalışmaları derslerde öğrenilen metodların pekişmesini sağlayacak. Üçüncü sınıfın yaz döneminde yapılacak stajda ve dördüncü sınıfta yapılacak bitirme projelerinde öğrendiğiniz pratik ve teorik bilgiyi sentezleyerek somut bir çıktı oluşturacaksınız. Bu projeler mezuniyet sonrası iş veya yüksek öğretim başvurularınızda diğer adaylar karşısında sizleri bir adım öne taşıyacak.

Alanlarında uzman, uzun yıllar yurtdışında bilimsel çalışmalar yapmış genç ve dinamik akademik kadromuz ile etkileşiminiz, öğrenim hayatınızın önemli bir parçası ve kendinizi geliştirmenizde yol gösterici olacak. Öğretim üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları meslek hayatınızda amaçladığınız geçişleri sağlamanıza yardımcı olabilir.

Globalleşen dünyada herhangi bir meslek dalında lisans eğitimi alan herkesin bir alanda uzmanlaşması beklenmektedir. Bu uzmanlaşma bilim ve teknoloji ağırlıklı bölümlerde daha çok akademik kariyerle sağlanmaktadır. Bu bir zorunluluk olmamakla birlikte kazanılan akademik derecelerin alandaki tanınırlığınızın oluşmasına büyük katkı sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Genetik ve biyomühendislik alanında kaliteli yüksek lisans ve doktora programlarına girebilmek için lisans eğitimi sırasında kazanılan akademik başarıların yanı sıra stajlarla kanıtladığınız bir araştırma potansiyelinizin olması gerekmektedir. Bahsi geçen stajlar ve akademik ilerleme süreciyle ilgili bilgi alınabilecek en doğru kişiler ise lisans eğitimi sırasında bulunduğunuz üniversitenin belirli bir tecrübeye sahip öğretim üyeleridir.  Akademik olarak ilerledikten sonra  herhangi bir aşamada (örneğin yüksek lisanstan ya da doktoradan sonra) özel sektörde  AR-GE bölümlerinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar özel sektörde hastanelerde görev alabilecekleri gibi aynı zamanda ilaç ve biyoteknoloji kuruluşlarının AR-GE bölümlerinde yer alabilmektedir. Ayrıca benzer kuruluşlarda satış ve pazarlama alanında ilerleyen biyomühendisler de mevcuttur. Hem ülkemizde hem de dünyada biyoteknoloji ve ilaç geliştirme en çok yatırım alan alanlardandır. Aynı zamanda biyomühendislerin multidisipliner yetenekleri ve analitik tecrübeleri de göz önüne alınmaktadır ve bu da kendilerine  işletme danışmanlığı gibi pozisyonlarda da yer alabilme imkanı vermektedir.

Lisans eğitiminden mezun olan biyomühendislerin çalışma koşulları ve aldıkları ücretler diğer mühendislerle paralellik göstermektedir. Alınan ücret yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayanlarda daha yüksektir. Global kurumlara girebilmek için adayın CV’si her açıdan donanımlı olmalıdır ve global kurumlarda maaşlar genellikle daha yüksek seyretmektedir.

Departmanı ziyarete geldiğinizde aynı zamanda 4 yıllık üniversite hayatınızı geçirmeyi planladığınız kampüs ortamını da görme olanağı bulacaksınız. Okulunuz ile bir ziyaret organize etmek için üniversitenin tanıtım ofisi ile bağlantıya geçebilirsiniz. Departmanı ziyaret için öğretim üyelerimize websitemizdeki iletişim adreslerinden ulaşıp randevu alabilirsiniz veya İzmir Ekonomi Üniversitesi tanıtım ofisi ile bağlantı kurup yine bize ulaşabilirsiniz.

https://gbe.ieu.edu.tr/tr/academic_personnel

https://kpm.ieu.edu.tr/tr/birim-calisanlarimiz

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.